Spitalul ECOMED
 
    Vintilă-Vodă       Buzău


AVIZE   ŞI   AUTORIZAŢII:

 

- Autorizatia Sanitara de functionare  Nr.5648/16.06.2020 eliberata de DSP  Buzau;

- Aviz nr. XI/A/11309/NB/489/14.03.2014 eliberat de  Ministerul Sanatatii -Serviciul  de Organizare a 

  Sistemului de Sanatate , Politici  Salariale si Monitorizare Posturi ;

- Aviz de mediu nr. 202/12.09.2012 , eliberat de  Agentia pentru Protectia Mediului Buzau ;

- Autorizatie Sanitar Veterinara nr. VA1119/14.07.2008 eliberata de  Directia Sanitar Veterinara Buzau ;

- Aviz ISU nr. 564199/14.01.2009 eliberat de  I.S.U. Buzau ;

- Aviz nr. 1065/29.11.2013 eliberat de Arhivele Nationale – Serviciul Judetean Buzau ;

- Aviz nr. 1037177/9.12.2011 eliberat de  I.P.J.  Buzau-Serviciul Ordine Publica ;

- Certificat de acreditare Seria ANMCS , nr.2-159/03.11.2020, eliberta de ANMCS ;