Spitalul ECOMED
 
    Vintilă-Vodă       Buzău


AVIZE   ŞI   AUTORIZAŢII:

 

- Autorizatia Sanitara de functionare  Nr.158/10.10.2012  actualizata  cu aviz nr 4742/09.09.2016           eliberata de DSP  Buzau  si vizata 2018-2019 ;

- Aviz nr. XI/A/11309/NB/489/14.03.2014 eliberat de  Ministerul Sanatatii -Serviciul  de Organizare a 

  Sistemului de Sanatate , Politici  Salariale si Monitorizare Posturi ;

- Aviz de mediu nr. 202/12.09.2012 , eliberat de  Agentia pentru Protectia Mediului Buzau ;

- Autorizatie Sanitar Veterinara nr. VA1119/14.07.2008 eliberata de  Directia Sanitar Veterinara Buzau ;

- Aviz ISU nr. 564199/14.01.2009 eliberat de  I.S.U. Buzau ;

- Aviz nr. 1065/29.11.2013 eliberat de Arhivele Nationale – Serviciul Judetean Buzau ;

- Aviz nr. 1037177/9.12.2011 eliberat de  I.P.J.  Buzau-Serviciul Ordine Publica ;

- Certificat de acreditare Seria ANMCS , nr.120/14.02.2017 , eliberta de ANMCS ;

- Certificat  ISO 9001:2015/SR EN ISO 9001:2015 nr.09/RSC01227/0001/RO/4.02.2019 eliberat de RS Cert ;

- Certificat  ISO 14001:2015/SR EN ISO 14001 :2015 nr.14/RSC01227/0001/RO/4.02.2019 eliberat de RS Cert;

- Certificat OHSAS 18001:2007/SR OHSAS 18001:2008 nr.18/RSC01227/0001/RO/4.02.2019 eliberat de RS Cert;

- Certificat  ISO 22000:2005/SR EN ISO 22000 :2005 nr.22/RSC01227/0001/RO/4.02.2019 eliberat de RS Cert;

- Certificat ISO/IEC 27001:2013/SR ISO/CEI 27001:2013 nr.27/RSC01227/0001/RO/4.02.2019 eliberat de RS Cert