Spitalul ECOMED
 
    Vintilă-Vodă       Buzău

Criterii de internare - acte necesare la internare:

  • buletin sau carte de identitate

  • bilet de trimitere de la medicul de familie sau medic specialist

  • dovada calitatii de asigurat (cupon pensie, adeverinta de salariat, cupon somaj, adeverinta ajutor social, etc.)


Criterii de externare - externarea din spital se face:

1.    la terminarea tratamentului: bolnavul va fi externat completandu-i-se biletul de iesire/scrisoarea medicala de catre medicul curant, se aproba de medicul sef, un exemplar ramane la FOCG si un exemplar se da bolnavului (sub semnatura de primire) pentru a-l transmite medicului de familie. Biletul de iesire/scrisoarea medicala va contine rezumatul FOCG (motivele internarii, examen clinic, investigatii, tratamente urmate)si indicatii de tratament, regim de viata si munca, dieta, control, programare.

       Bolnavii salariati vor primi si certificat de concediu medical completat de medicul curant in care se precizeaza perioada de  incapacitate temporara de munca (spitalizare si post spitalizare). Odata cu biletul de iesire/scrisoarea medicala i se da bolnavului si reteta compensata si/sau necompensata conform reglementarilor legale in vigoare.

         Dupa completarea acestor documente, se inscrie in Registrul de internari/externari din spital, data externarii si diagnosticul la externare.

2.   la cerere: la solicitarea bonavului, dupa ce in prealabil i s-a adus la cunostinta consecintele posibile asupra starii lui de sanatate.Solicitarea se consemneaza sub semnatura bolnavului si a medicului in FOCG.

3.    prin deces: decedatilor in spital li se intocmeste Certificatul medical constatator al mortii nr.  ... pe baza constatarilor medicale in vederea precizarii cauzei medicale a mortii. Rezultatele se vor consemna si in FOCG.