Spitalul ECOMED
 
    Vintilă-Vodă       Buzău


 
 
 
 
ACCESUL REPREZENTANTILOR MASS-MEDIA IN UNITATE
 

 

În incinta spitalului, accesul si vizitarea unitătii de catre reprezentantii mass media se face numai insotiti de către Purtătorul de cuvânt sau altă persoană(e) delegata de conducerea spitalului, respectând zonele cu acces interzis publicului.Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa patrunda in incinta spitalului,decat cu acordul conducerii,in urma unei solicitari scrise sau telefonice si cu permis de vizitare,

legatura dintre spital si mass-media fiind  asigurata de purtatorul de cuvant al spitalului.

 

1.Pentru o buna colaborare intre unitate  si reprezentantii mass-media, se va transmite numele persoanelor ce fac parte din echipa mass-media (reporter, cameraman) si nr. de telefon al acestora , acestea fiind necesare pentru emiterea acreditarilor.

 

2.Accesul în spital se face numai echipat corespunzător cu halat, încăltăminte specială si ecuson pentru identificare, în zonele si în intervalul orar astfel încât să nu tulbure activitatea cadrelor medicale sau programul pacientilor, numai cu aprobarea conducerii unitătii.

 

3.Reprezentantii mass-media nu vor recurge la înselăciune în vederea obtinerii unor informatii sustinând că sunt persoane angajate ale spitalului.

 

4.Reprezentantii mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări sau fotografii ale pacientilor din cadrul spitalului decât după ce se va obtine acordul scris al acestora.

 

5.Reprezentantii mass-media care vor obtine şi utiliza informatii din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/ video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor si vor suporta consecintele. 

Utilizarea metodelor mentionate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat. Spitalul este absolvit de orice vina pentru inregistrari audio/video efectuate cu camera ascunsa. 

 

 6.Pentru evenimente medicale deosebite (accidente rutiere, accidente de munca, accidente casnice, calamitati, etc.), reprezentantii mass-media vor avea acces in spital  astfel:

- dupa stabilizarea pacientilor si obtinerea unui diagnostic de internare, toate informatiile solicitate de presa vor fi comunicate de purtatorul de cuvant al unitatii . Toate informatiile solicitate vor fi date sub rezerva codului deontologic si tinind cont de Legea 46/2003, privind drepturile pacientilor cu                                                                                                                                                                

modificarile si completarile ulterioare ;

- declaratiile vor fi date in acelasi timp pentru toti reprezentantii mass-media; 

 

7.Pentru alte informatii ce tin de reabilitarea spitalului, constructii, transformari, acestea vor fi furnizate mass-mediei prin purtatorul de cuvant ;

 

8.Presa are acces neingradit in urmatoarele situatii: 

- cand insoteste o delegatie oficiala (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora; 

- insotita de reprezentantul legal/ manager;    

                                                                                       

9.Accesul la informatiile de interes public se fac in conditiile prevazute de prevedererile legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

10.Accesul reprezentantilor mass-media va fi permis in incinta spitalului numai dacă acestia îsi asumă prin semnătură respectarea prezentelor reguli.