Spitalul ECOMED
 
    Vintilă-Vodă       Buzău


 
 
 
 
MIJLOACE MEDIA PENTRU DISEMINAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PENTRU PACIENȚI ȘI PUBLIC
 

Informarea și comunicarea cu Mass-Media are misiunea de a asigura comunicarea eficientă a spitalului cu publicul larg, cu reprezentanţii societăţii civile şi ai mijloacelor de informare in masă în vederea informării operative, veridice şi complete a acestora despre activitatea spitalului.

Atribuţii de bază:

-asigurarea transparenţei in activitatea spitalului, prin informarea permanentă a publicului larg  (comunicații electronice, tehnologia informației, comunicații poștale, acces pe proprietăți), inițiativele, proiectele și actele de reglementare de interes public emise de spital;
-  întocmirea, diseminarea și publicarea comunicatelor de presă, a materialelor de informare a publicului despre activitatea spitalului şi a conducerii acesteia pe pagina sa web oficială și în mass-media;
-organizarea campaniilor media și de comunicare,  și altor activități pentru reprezentanții mass-media, oferirea suportului informațional și consultativ jurnaliștilor privind specificul sectoarelor reglementate de spital;
- coordonarea şi asigurarea procesului de actualizare a paginii web oficiale a spitalului;
- monitorizarea reflectării de către mass-media a iniţiativelor şi realizărilor  în domeniul său de activitate și elaborarea rapoartelor privind rezultatele acestui exercițiu;
-  monitorizarea presei și a opiniei publice pentru asigurarea cunoașterii atitudinii publicului privind iniţiativele, proiectele şi actele de reglementare de interes public emise de spital, întocmirea notelor informative pentru conducerea autorității asupra rezultatelor acestei monitorizări;
-  facilitarea accesului publicului larg, a reprezentanților societății civile și mass-media la informaţia de interes public din cadrul spitalului, examinarea şi oferirea răspunsurilor la solicitările de informație parvenite de la ei;
- consultarea conducerii și a angajaților  privind menţinerea bunelor relaţii cu mijloacele de informare în masă;
- facilitarea interacţiunii dintre reprezentanţii mass-media şi persoanele cu funcții de răspundere din cadrul spitalului.