Spitalul ECOMED
 
    Vintilă-Vodă       Buzău


 
 
 
 
ACCEPTAREA INVESTIGAȚIILOR EFECTUATE:
 

Spitalul Ecomed Vintila-Voda recunoaște din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor stabilite pentru acceptarea rezultatelor investigaţiilor efectuate, toate unităţiile sanitare, laboratoarele, etc. care sunt în contract cu casele județene de sănătate , acreditate RENAR si certificate ISO .