Spitalul ECOMED
 
    Vintilă-Vodă       Buzău


DREPTURILE   ŞI   OBLIGAŢIILE   PACIENTULUI   SPITALIZAT

DREPTURILE PACIENȚILOR

 •  Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare;
 •  Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
 •  Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 •  Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic;
 •  Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o alta opinie medicală (,,a doua opinie medicala”) ;
 •  Pacientul are dreptul sa solicite şi sa primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului şi ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii;
 •  Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 •  În cazul în care pacientul necesita o intervenţie medicală de urgenta, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar;
 •  Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 •  Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia;
 •  Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
 •  În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie;
 •  Pacientul are dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE)679/2016 ; de asemenea are dreptul de a solicita accesul,rectificarea,stergerea,restrictionarea, portabilitatea si opozitia privind prelucrarea datelor cu caracter personal ;
 •  Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă exista condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat, cu excepția cazurilor de urgență apărute în situaţii extreme;
 •  Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afară spitalului;
 •  Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul sa supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plata legale din cadrul unităţii respective;


OBLIGAȚIILE   PACIENȚILOR   INTERNAȚI 
 PRIVIND  REGULILE  SI OBICEIURILE   SPITALULUI

 • să respecte întocmai tratamentul prescris, regimul dietetic și recomandările primite din partea personalului medical sa aiba o atitudine respectuoasă fata de personalul spitalului;
 • să respecte normele de igiena personală, ambientul din cameră, pastrarea curateniei si a linistii in camera si pe holuri;
 • sa citeasca drepturile si obligatiile pacientului afisate in spital;
 • sa exploateze corect aparatele si utilitatile din camera, sa pastreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei si mobilierului din dotare;
 • sa mentina usa salonului inchisa; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;
 • sa permita infirmierei sa faca curatenia zilnica si sa aeriseasca rezerva, de cate ori este nevoie;
 • banii si obiectele de valoare sa le predea personalului pentru a fi pastrate in fisetul spitalului, intrucat spitalul nu raspunde de pierderea acestora;
 • sa se deplaseze la investigatii numai insotit de personal auxiliar din sectie iar in timpul deplasarii   vor folosi peste pijama halate de protectie;
 • sa efectueze zilnic igiena generala si sa foloseasca pentru igiena obiectele personale (pieptene, periuta si pasta de dinti, produse cosmetice personale);
 • sa respecte programul de consultatii, de masa, de tratament, de odihna si primire a vizitatorilor;
 • sa limiteze pe cat posibil numarul vizitatorilor si timpul de sedere a acestora in salon,sa nu permita vizitatorilor sa se aseze pe paturi si sa nu primeasca vizitatori cu starea sanatatii alterata (viroze, tuse, febra, etc);
 • sa respecte instructiunile indicate de personalul medical in legatura cu ora si modul de administrare a tratamentului,si sa nu foloseasca medicamente din surse exterioare decat cu acordul personalului medical;
 • sa completeze chestionarul de satisfactie si sa-l predea la externare;
 • să nu foloseasca alimente a caror provenienta si conditie igienico-sanitara este indoielnica;in acest fel se evita aparitia unor intoxicatii alimentare;orice bautura sau aliment pentru care are acordul personalului medico-sanitar de a-l folosi ,sa-l pastreze in frigider evitand astfel riscul de a se altera;
 • sa nu paraseasca incinta spitalului fara acordul personalului medico-sanitar;
 • este interzis fumatul și consumul băuturilor alcoolice in spital;
 • este informat asupra modului de colectare a deseurilor menajere si medicale;
 • sa nu utilizeze consumatori electrici decat cu aprobarea medicului sef sectie ;
 • va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei, camera cu bunurile si utilitatile sale integre si in stare de functionare; in cazul in care se constata deteriorari ale bunurilor spitalului, pacientul plateste contravaloarea lor;
 • la externare primeste documentele medicale, va lasa chestionarul de satisfactie completat in urna special amenajata ;
 • să respecte semnificația indicatoarelor care restricționează accesul în zone cu risc de accident, contaminare, respectiv zone unde accesul public este interzis;
 • sa foloseasca fara rezerve sistemele de avertizare si de solicitare a personalului medico-sanitar.