Spitalul ECOMED
 
    Vintilă-Vodă       Buzău


 
 
 
 
T a r i f e :
 
 • spitalizarea şi consultaţia de specialitate medicină internă sunt gratuite pentru toţi pacienţii care fac dovada calităţii de asigurat şi au bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist.

 • pentru pacienţii neasiguraţi, tarifele spitalizării, consultaţiei, investigaţiilor paraclinice şi procedurilor sunt următoarele:

       •    spitalizare boli cronice - 198,00 lei pe zi de spitalizare

       •    spitalizare îngrijiri paliative - 235,62 lei pe zi de spitalizare

       •    consultaţie de specialitate medicină internă - 100,00 lei

       • * ecografie generală - 100,00 lei

       • * ecografie de organ - 50,00 lei

       • * oscilometrie - 10,00 lei

       • * spirometrie - 30,00 lei

       • * electrocardiogramă - 25,00 lei

       • * infiltraţie intraarticulară - 50,00 lei

       • * paracenteză - 100,00 lei

       • * măsurarea TA - 10,00 lei

       • * montare branulă - 10,00 lei

       • * injecţie im - 20,00 lei

       • * injecţie iv - 30,00 lei

       • * perfuzie - 40,00 lei

       • * determinare glicemie - 20,00 lei  • Toate serviciile sunt gratuite pentru bolnavii internaţi.
   • Serviciile notate cu * , care sunt solicitate în ambulator, sunt plătite de pacienţi indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi, nefiind decontate de C.J.A.S. Buzău.

             Fac excepţie acele servicii sau proceduri care sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului.

            - Tarifele decontate de C.J.A.S. Buzău, în anul 2018, pentru pacienţii asiguraţi, sunt următoarele:

      • zi spitalizare boli cronice - 198,00 lei;

      • zi spitalizare ingrijiri paliative - 235.62 lei;

      • ecografie generala - 60 lei.
           - Tariful serviciilor hoteliere(cazare si /sau masa)cu grad ridicat de confort acordate la
             cererea asiguratilor este de: 50-65 Lei/zi.