Spitalul ECOMED
 
    Vintilă-Vodă       Buzău


ACCESUL APARŢINĂTORILOR BOLNAVILOR ESTE PERMIS:

 

Luni - Vineri

orele: 16.00 - 20.00


Sâmbăta - Duminica

orele: 10.00 - 18.00

 

ACCESUL APARŢINĂTORILOR BOLNAVILOR INTERNAŢI ÎN COMPARTIMENTUL ÎNGRIJIRI PALIATIVE ESTE PERMIS PERMANENT.
 


 

     Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu stricteţe a interdicţiilor de acces în zonele semnalizate cu risc, a regulilor de acces şi circuitelor în spital, precum şi a normelor de conduită civilizată.

    Aparţinătorii vor purta echipament de protecţie şi ecuson specific, date de spital.

    În perioadele cu carantină, accesul este limitat sau este interzis, după caz.